maddocks' cakes from Wales

CYMRAEG

Croeso i Chacennau Maddocks’ o Cymru, wefan lle mae’n bosib archebu o’n amrywiaeth o Chancennau Cymraeg Gartref arbennig a phobwyd ar llechen pobi traddodiadol sydd yn barod am dosbarthiad yn syth i’ch ddrws neu at rhywun neu lleoliad o’ch dewis chi.

Rydym yn arbennig o falch i’ch croesawu chi i’r adran Gymraeg o Chacennau Maddocks’ o’r wefan ‘Wales Ltd.’. Rydym ni wedi dewis prif elfennau o’r wefan Maddocks’ (www.cakesfromwales.com) fydd, rydym yn teimlo, yn gwneud eich ymweliad i’r wefan yn brofiad diddorol a phleserus.

Fydd Cacennau Maddocks’ o Cymru Ltd. Yn falch i derbyn eich archeb trwy ein adran siopa o’r wefan.

Fyddwn hefyd yn falch i gynnwys neges personol i’r derbynydd o’r anrheg yn iaith o’ch dewis chi.

Archebwch flas eich hun o Gymru neu danfonwch darn bach o Gymru fel bocs anrheg arbennig i rhywun bwyisg i chi efo neges personol. Edrychwch ar ein amrywiaeth o nwyddau anrhegion nawr.
----------------------------------------------------------------------------------------

 TUDALEN HAFAN

Croeso i Chacennau Maddocks’ o Cymru, wefan lle mae’n bosib archebu o’n amrywiaeth o Chancennau Cymraeg Gartref arbennig a phobwyd ar llechen pobi traddodiadol sydd yn barod am dosbarthiad yn syth i’ch ddrws chi.

  • Archebwch blas eich hun o Gymru neu danfonwch darn fach o Gymru mewn bocs anrheg arbennig i rhywun rydych yn ei garu efo neges bersonol. Edrychwch ar ein amrywiaeth o nwyddau anrhegion nawr.
  • Mae Chacennau Maddocks’ o Cymru Ltd.’ yn cynnig y gorau yn Nghacennau a phobwyd adref “fel mae mam yn gwneud”.
  • Mae ein Cacennau Gymraeg ni yn rhai wastad ac yn drymlwythog efo ffrywthau fach wedi ei wneud o fflwr gwenith, ffrwythau gwinwydd, menyn neu margarîn a wyau. Mae ein Chacennau Cymraeg Caerffili wedi ei greu efo caws ffermdy organig.

Dewisiwch o’n amrywiaeth o chacennau Cymraeg nawr:

Cwrens Traddodiadol    Syltana Gwreiddiol     Caws Caerffili        Wisgi Cymraeg

Mae’n bosib i chi archebu unrhyw ddwy o’n dewisiadau Chacennau Cymraeg o ein bocsiau anrheg - Cyfuniad.

Mae ein Cacennau Cymraeg yn cael ei ddosbarthu mewn bocsiau o 20 o chacennau wedi ei lapio fel anrheg, wedi ei gynllunio’n arbennig ar gyfer ffitio trwy blwch postio Cyffredin Prydeinig.Maen’t yn gwneud anrhegion perffaith ar gyfer y teulu, ffrindiau, cydweithwyr; ei phenblwydd, Dydd Gwyl Dewi (1af o mis Mawrth), Nadolig neu unrhywbryd.

** Am cyfnod fyr, rydym yn cynnig ein nwyddau am Bris Cyflwyno Arbennig. **

----------------------------------------------------------------------------------------

AM CACENNAU MADDOCKS’ I GYMRU

Mae Chacennau Maddocks’ o Gymru Ltd yn diwydiant bwthyn a perchnogwyd gan Anthony a Pat Maddocks o’n gartref yn Nhe Orllewin Cymru. Mae’r ddau ohonom ni wedi ei eni a tyfu i fynny yn yr ardal yma o Gymru a hyfforddwn yn arlwyo i gwestai a’r sector pobi yn arbennig. Mae ganddom ni traddodiad hir, falch o coginio bwyd gwirioneddol Cymraeg o ein magwraeth ar Penrhyn y Gŵyr, ac yn angerddol am fyw y traddodiadau yma efo reseitiau a estynnwyd i lawr cenhedlaethau, gan defnyddio y cynhwysion ffeinaf a darganfyddwyd yn leol.

Mae pobi Pat o Chacennau Cymraeg adref ar gyfer teulu a ffrindiau wedi profi’n fwy a mwy poblogaidd dros y flynyddoedd, cyn gyraedd y pwynt lle roedd hi’n pobi’n rheolaidd am amrywiaeth eang o ffrindiau a.y.y.b…. Penderfynnon i cymeryd un cam bellach gan cynnig ein nwyddau i’r cyhoedd.

Yn ddefnyddio’r wê, ein nod yw i adael gymaint o bobl ag sydd yn bosib i ennill mynediad i amrywiaeth fach ond ddewisiedig o nwyddau Cacennau Cymraeg o wneuthiriad llaw a phobwyd ar llechen yn modd traddodiadol.

Mae cacennau gartref wastad wedi fod yn bwysig i’r ffordd Gymraeg o fyw. Cacennau adref yn cael ei fwyta am tê prynhawn traddodiadol, danteithion ganol bore or unrhwybryd yn y canol. Mae Cacennau Cymraeg, wedi ei phobi ar llechen dros tân agored yn gwreiddiol wedi fod yn nghalon o bywyd teuluol cymraeg ers canrfioedd.

Mae’r llechen pobi oesol nawr wedi ei greu o dur gyredig ac o fewn defnydd cyson yn Nghymru heddiw, mae llechen pobi yn gymell cymeriad pobi ffres i pob Cacen Gymraeg.
----------------------------------------------------------------------------------------

CROESO I’N SIOP

** Am cyfnod fyr, rydym yn cynnig ein nwyddau am Bris Cyflwyno Arbennig **

Cam 1. Dewisiwch eitem Cacen Cymraeg Box amrywiol - Sengl neu Bocs anrheg - Cyfuniad

Cam 2. Ychwanegwch eitem(au) i’r basged siopa.

Cam 3. Pwyswch ar Archebu; llenwch y dudalen gofrestru a nodwch y cyfeiriad postio

Cam 4. Penderfynnwch ar siwgrog neu ddi – siwgr (oni bai am y math ‘Caws Caerfilli’). Penderfynnwch ar neges bersonol ac ychwanegwch eich neges.

Cam 5. Cadarnhewch ac ewch ati i fewnbynnu a cadarnhewch eich manylion talu.

* I danfon Cacennau Cymraeg i fwy o cyfeiriadau post, ail adroddwch camau 1 – 5 efo’r manylion newydd.

Dylai phob ymholiad masnach a unrhyw archeb o mwy na 5 bocs gael ei danfon i’r cyfeiriad e-bost yma: - service@cakesfromwales.com
----------------------------------------------------------------------------------------

EIN CYNNYRCH

Un math mewn bocs anrheg unigol

Syltana gwreiddiol: 20 o Chacennau gwreiddiol Cymraeg Maddocks’ efo Syltanas graenus.

Mae’r cacennau Cymraeg yma wedi ei greu o rysáit arbennig y Gŵyr, wedi ei ddatblygu gan ein teulu i amser tê prynhawn ar diwrnodau Sul pan rydyn ni gyd yn ceisio dod at ein gilydd. Mae’r rysáit gwreiddiol yn defnyddio ond cynhwysion a darganfyddir yn lleol a’r ffrwyth gwinwydd a dewisiwyd i’r math yma yw syltanas groenus.

‘Darn bach o nefoedd Cacennau Cymraeg ym mhob tamaid’

Cacennau Cwrens Cymraeg: 20 o Chacennau traddodiadol Cymraeg Maddocks’ efo’r cwrens orau.

Mae’r cacennau Cymraeg yma wedi ei greu gan ddefnyddio rysáit o Abertawe; mae’r math hyn wedi ei greu er mwyn cipio wir flas o Chacennau Cymraeg traddodiadol. Mae’r rysáit traddodiadol yn defnyddio chynhwysion a ddarganfyddir yn lleol yn unig, a’r ffrwyth gwinwydd a dewisiwyd i’r math hwn yw Cwrens aeddfed a siarp.

‘Darn bach traddodiadol o nefoedd Cacennau Cymraeg ym mhob tamaid.’

Cacennau Wisgi Cymraeg: 20 o Chacennau Wisgi Cymraeg Maddocks’ wedi ei greu gan defnyddio Wisgi Penderyn.

Mae’r tywysog o phob rys áit Cacennau Cymraeg yn defnyddio Wisgi unig-frag, Penderyn. Mae Cacennau Wisgi Cymraeg Maddocks’ yn cipio wir flas Cymru yn rysáit unigryw gan creu uniad o ffrwyth gwinwydd ac unig wisgi unig-frag Cymru. Mae’r wisgi unig-frag yn cael ei ychwanegu i’r ffrwythau gwinwydd lle mae’n nhw’n cael ei adael i aeddfedu ac i hydreiddio am 24 awr nes fod y ffrwyth yn dod yn llawn – lwythog ac yn moethus efo Wisgi Cymraeg.

‘Darn bach o nefoedd gwerthfawr Cacennau Cymraeg ym mhob tamaid’ yn fwy prin na ‘Aur Chymreig’

Cacennau Cymraeg Caerfilli: 20 o Chacennau Cymraeg Maddocks’ yn defnyddio Caws Organig Caerfilli.

Mae cacennau Cymraeg sawrus Caerfilli wedi ei greu wrth llaw gan defnyddio Caws briwsionllyd Organig Cenarth a Chaws Llangofflan Caerfilli, efo hwb o chaws Cheddar aeddfed. Maen’t i gyd yn gawsiau ffermdy De cymru traddodiadol. Mae’r cacennau Cymraeg sawrus yma ychydig yn wahanol ac yn gwneud dantaith pleserus unrhywbryd, yn bleserus i’w fwyta yn union fel y mae nhw neu efallai fyddwch chi am ei weini efo fowlen o Cawl poeth neu efo’ch bwrdd caws. Blas wir dyfeisiedig o Gymru.

'Yn berffaith ar gyfer y peth arbennig i’w weini ym mharbeciw'.


Bocsiau anrheg – Cyfuniad

Syltana & Cwrens: 10 Cacen Syltana a 10 Cacen Cwrens mewn cyfunaid wedi ei lapio ym mhocs anrheg o 20.

10 Cacen Gwreiddiol Cymraeg wedi ei greu gan ddefnyddio Syltana’s graenus a 10 Cacen Traddodiadol Cymraeg efo’r Cwrens orau.

'Mwynhewch dau flas wych o Gymru mewn un bocs anrheg!'


Syltana a Wisgi:
10 Cacen Syltana a 10 Cacen Wisgu mewn cyfunaid wedi ei lapio ym mhocs anrheg o 20.

10 Cacen Gwreiddiol Cymraeg wedi ei greu gan ddefnyddio Syltana’s graenus a 10 Cacen Wisgi Cymraeg wedi ei greu gan defnyddio Wisgi Penderyn.

'Mwynhewch dau flas wych o Gymru mewn un bocs! '


Syltana a Caws Caerffili:
10 Cacen Syltana a 10 Cacen Caws Caerffili mewn cyfunaid wedi ei lapio ym mhocs anrheg o 20.

10 Cacen Gwreiddiol Cymraeg wedi ei greu gan ddefnyddio Syltana’s graenus a 10 Cacen Cymraeg Caerfilli wedi ei greu gan ddefnyddio Caws Caerfilli briwsionllyd.

'Mwynhewch dau flas wych o Gymru mewn un bocs!'

 
Cwrens a Wisgi : 10 Cacen Cwrens a 10 Cacen Wisgi mewn cyfunaid wedi ei lapio ym mhocs anrheg o 20.

10 Cacen Traddodiadol Cymraeg efo’r Cwrens orau a 10 Cacen Wisgi Cymraeg wedi ei greu gan defnyddio Wisgi Penderyn.

'Mwynhewch dau flas wych o Gymru mewn un bocs! '

 
Cwrens a Caws Caerffili: 10 Cacen Cwrens a 10 Cacen Caws Caerffili mewn cyfunaid wedi ei lapio ym mhocs anrheg o 20.

10 Cacen Traddodiadol Cymraeg efo’r Cwrens orau a 10 Cacen Cymraeg Caerfilli wedi ei greu gan ddefnyddio Caws Caerfilli briwsionllyd.

'Mwynhewch dau flas wych o Gymru mewn un bocs! '

 
Caws Caerffili & Wisgi:
10 Cacen Caws Caerffili a 10 Cacen Wisgi mewn cyfunaid wedi ei lapio ym mhocs anrheg o 20.

10 Cacen Cymraeg Caerfilli wedi ei greu gan ddefnyddio Caws Caerfilli briwsionllyd a 10 Cacen Wisgi Cymraeg: wedi ei greu gan defnyddio Wisgi Penderyn.

'Mwynhewch dau flas wych o Gymru mewn un bocs!'

----------------------------------------------------------------------------------------

Y WASANAETH  

Neges Personol.

 Mae’r wasanaeth neges personol yn cynnig y cyfle i chi i ysgrifennu neges personol i’r derbynnydd o’r bocs o cacennau Cymraeg wedi ei lapio fel anrheg.

Gorffenwch eich neges bersonol wrth y man talu.

Gwybodaeth Dosbarthu.

Mae Cacennau Cymraeg Maddocks’ yn cael ei ddosbarthu wedi ei lapio fel anrheg mewn bocsiau o ugain ac yn gwneud anrhegion perffaith neu rhoddion i teulu a ffrindiau ar Penblwyddau, Dathliadau, Dydd Gwyl Dewi (1af o Mis Mawrth) a Nadolig, neu i gadael i phobl pwysig i gwybod eich bod chi’n meddwl amdanyn nhw. Fyddwn ni hyd yn oed yn gosod neges personol mewn efo’ch dewisiad o rhodd.

Mae Cacennau Maddocks’ o Gymru Ltd. yn ymroddedig i wasnaeth dosbarthu o safon, yn sicrhau eich fod chi’n derbyn eich archeb o fewn amser da ac yn safon eithafol.

Mae pob bocs yn cynnwys eich dewis chi o 20 o Chacennau Cymraeg wedi ei wneud wrth llaw a phobwyd ar llechen. Er mwyn i chi derbyn nhw mor ffres ag sydd yn bosib rydym ni yn anelu at dosbarthu nhw er mwyn i chi gallu mwynhau eich archeb erbyn y penwythnos olynol.

Mae Caceannau Maddocks’ o Gymru Ltd. yn gwenud eich Cacennau Cymraeg wrth llaw ynôl yr archeb, a rydym yn bwriadu ei danfon ar dyddiau Mercher a Iau trwy tywysydd Radd gyntaf a wasnaeth Post Brenhinol fel bod hi’n bosib i chi mwynhau y Cacennau Cymraeg mwyaf ffres.

Am y canlyniadau gorau, gosodwch eich archeb erbyn dydd Llun pob wythnos, fel arfer fydd hyn yn sicrhau dosbarthiad erbyn y penwythnos olynol. Mae’n rhaid i chi adael am oediad amser i taliad gael ei sicrhau cyn fod dosbarthiad yn cymeryd lle.

Mae Cacennau Maddocks’ o Gymru Ltd. yn ymroddedig i wasnaeth dosbarthu o safon, yn sicrhau eich fod chi’n derbyn eich archeb o fewn amser da ac yn safon eithafol. Mae’n bosib i ni i drefnu dosbarthiad o’ch archeb i cyfeiraidau post yn y DU, gwledydd UE eraill [Gwledydd Ewropeaidd] a lleoliadau Byd – eang.

Dosbarthiad ym Mhrydain

1 neu 2 diwrnod

AM DDIM

Ewrop

3-4 diwrnod

£3.50

Byd - eang

Lan hyd 7 diwrnod

£7.00

Mae bocs o ugain o Chacennau Cymraeg wedi ei lapio fel anrheg wedi ei gynllunio’n arbennig ar gyfer ffitio i mewn i blwch postio cyffredin Prydeinig felly mae’n bosib ei dderbyn efo’ch post boreuol a phosibiliad i’w fwyta efo’ch te boreol. [Blwch postio cyffredinol Prydeinig tua 2000mm o led a 450mm o ddwfnder]

Os fyddai toll fewnforio a trethau lleol yn chwarae rôl, mi fydd rhaid i derbynydd yr archeb o Chacennau Cymraeg fod yn gyfrifol am ei thaliad.

Nid yw Maddocks’ yn ymwybodol o unrhyw cyfyngidau allforio Prydeinig sydd o bwys i’n cynnyrch ni. Cyn gosod ei archeb cynghorwyd i phrynnwyr anrhegion arfaethedig i gwirio os yw cyfynigiadau menforio o bwys i’w cyrchfan dewisiedig nhw.

Os oes ganddoch chi unrhyw anghenion am archebion mawr o mwy na phump bocs i’w archebu a’i thalu amdano ar un pryd ac i’w bostio i’r un cyrchfan ar yr un pryd cysylltwch a ni.

Dylai phob ymholiad masnach a unrhyw archeb o mwy na 5 bocs gael ei danfon i’r cyfeiriad e-bost yma: - service@cakesfromwales.com


Sicrhau Ansawdd

 Yn Caennau Maddocks’ o Gymru Ltd. mae phob un o’n Cacennau’n cael ei wneud wrth llaw a’i phobi ar llechen wrth y galw yn ein gegin gan Pat, rydym ni ond yn defnyddio’r cynhwysion gorau a ddarganfyddwyd yn lleol ac yn choginio mewn llwythi o ugain Cacen Cymraeg, mae’r sylw i manylion yma yn sicrhau’r canlyniadau gorau. Pe bai chi’n archebu Cacennau Cymraeg o’r ryseitiau gwreiddiol neu traddodiadol neu pe bai chi’n archebu rhywbeth ychydig yn wahanol fyddwch yn hyderus fod pob cacen yn cael ei wneud wrth llaw, wedi ei phobi ar llechen a wedi ei lapio fel anrheg efo gofal mawr fel eich bod chi’n derbyn y Cacennau Cymraeg o’r safon orau posib pob tro.

Mae Cacennau Cymraeg Maddocks’ yn berffaith ar gyfer ei fwyta’n syth, unwaith mae un pecyn wedi ei agor, mae’r Cacennau Cymraeg fel arfer yn cadw’n ffres am 7 diwrnod arall mewn cynhwysydd aer-dyn. Mae’n bosib i’w gadw am cyfnod hirach trwy ei rhewi, fydd ddim yn ei niweidio o gwbwl. Mae’n bosib i adfywio’r blas a gwead ‘newydd ei bobi’ naill ai trwy gosod y Cacennau Cymraeg ar dysgl addas mewn meicrodon am tua 20 eiliad, neu trwy ei gosod ar dysgl sydd yn addas ar gyfer ei choginio mewn ffrwn arferol ar tymheredd cymedrol am tua 3 munud.

 
Cysylltwch a ni.

 Pat a Anthony Maddocks
Cacennau Maddocks’ o Gymru Ltd.
64, Southgate Road,
Southgate,
Gower
Swansea
De Cymru
UK
SA3 2DH

Ffôn – 01792 233447
Ffacs – 01792 233447
e-bostiwch service@cakesfromwales.com

 Dylai phob ymholiad masnach a unrhyw archeb o mwy na 5 bocs gael ei danfon i’r cyfeiriad e-bost hyn: - service@cakesfromwales.com

 Termau a thelerau.

Trwy mynedu’r wefan hon rydych chi yn cytuno i’r termau a thelerau hyn. Os nad ydych yn cytuno a’r rhain nid oes hawl i chwi defnyddio’r wefan a dylech gadel yn unionsyth. Mae’r wefan www.cakesfromwales.com wedi ei darparu ar gyfer defnydd personol Cacennau Madocks o Cymru Ltd. yn unig

Ni ddylid defnyddio’r wefan hwn ar gyfer defnyddiau masnachol – Dylai pob ymholiad masnach cael ei danfon i’r cyfeiriad e-bost olynol - service@cakesfromwales.com

   
   
Site by Propona
Terms & Conditions | © 2013 Maddocks' Cakes from Wales Ltd.